Voucher

REGULAMENTUL CARDULUI CADOU VENTO

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei este „VENTO RETAIL” SRL, persoană juridică cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 55C, avînd IDNO/ 1009600044712.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.3. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată, atât în incinta stațiilor de alimentare cu combustibil participante (stațiile VENTO), cât şi ȋn format electronic, prin accesarea site-ului vento-moldova.md; aplicația mobilă VENTO.

1.4. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei promoționale, modificările urmând a fi publicate pe site-ul vento-moldova.md; aplicația mobilă VENTO.

SECŢIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Campania a fost lansată la 12 februarie 2021 și are durată nedeterminată.

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Campaniei promoționale, anunţând acest lucru în mod public la adresa www.vento-moldova.md; aplicația mobilă VENTO. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară în stațiile de alimentare cu combustibil Vento, deschise pe teritoriul Republicii Moldova şi este accesibilă oricărui client care îndeplinește condițiile de la art. 3.1. și respectă toate condiţiile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Cumpărător”) care:

a. acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament;

b. Confirmă și garantează cumpărarea în viitor a produselor petroliere prin transmiterea cu titlu de arvună sumei de bani pentru intrarea în posesie a Cardului Cadou VENTO.

3.2 Prin participarea la Campanie, Participanții declară că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului, acceptă termenii și condițiile stipulate în Regulament și se obligă la respectarea acestora.

SECŢIUNEA 4. CARDUL CADOU VENTO. PREȚ. MODUL DE UTILIZARE

4.1. Cardul Cadou VENTO este nenominal, transmisibil și poate fi achiziționat în magazinele Organizatorului, în limita stocului disponibil, fără a percepe taxe au comisioane de emitere.

4.2. Valoarea Cardului Cadou VENTO este fixă și evidențiată pe card. La data lansării campaniei, pentru orice cumpărător sunt disponibile 2 tipuri de Carduri Cadou:

  • Card Cadou VENTO 500 lei
  • Card Cadou VENTO 1000 lei

4.3. Costul Cardului Cadou VENTO este disponibil la casele de marcat din magazinele Organizatorului.

4.4. Termenul de valabilitate al Cardului Cadou VENTO 500 lei este de 3 luni, din momentul cumpărării, iar al Cardului Cadou VENTO 1000 lei este de 6 luni din momentul cumpărării.

4.5. Cardul Cadou VENTO are un cod de identificare unic care va permite scanarea acestuia și înregistrarea în sistemul Organizatorului. Este necesară păstrarea si prezentarea bonului fiscal CArdului Cadou la solicitarea Organizatorului.

4.6. Cardul Cadou VENTO poate fi folosit doar pentru achiziționarea combustibilului. După epuizarea valorii Cardului Cadou VENTO, Cumpărătorul are obligația de a-l returna (la orice stație VENTO).

4.7. Pentru combustibilul care a fost achiziționat utilizînd Cardul Cadou VENTO nu pot fi aplicate reducerile, care sunt valabile pe cardurile de discount (FUEL CARD VENTO), ale rețelei de benzinării VENTO. Tipul combustibilului achiziționat rămîne la discreția Clientului.

4.8. Cardul Cadou VENTO nu poate fi suplinit, iar substituirea acestuia cu un echivalent în formă bănească sau alte bunuri nu se admite.

4.9. Cardul Cadou VENTO reprezintă confirmarea pentru Organizator a dreptului posesorului Cardului de a procura produse petroliere în numele cumpărătorului. Prin urmare, Cumpărătorul are obligaţia de a păstra Cardul în siguranţă şi își asumă răspunderea deplină pentru:

a) toate tranzacţiile de alimentare cu produse petroliere, efectuate prin Card, inclusiv tranzacţiile efectuate de terţi cu sau fără permisiunea Cumpărătorului, până la momentul parvenirii la Organizator a solicitării cu privire la blocarea sau anularea Cardului respectiv;

b) integritatea şi siguranţa Cardului, precum şi pentru pierderea, sustragerea sau falsificarea Cardurilor de către terţi

4.10. Cardul VENTO pierdut sau furat poate fi restabilit. Pentru aceasta, Cumpărătorul va prezenta bonul fiscal ce atestă cumpărarea și confirmă calitatea sa de cumpărător și o solicitare în scris. Tranzacțiile efectuate prin intermediul Cardului Cadou VENTO pierdut/furat, până în momentul recepționării notificării scrise despre acest fapt de către Organizator, sunt asumate de către Cîștigător. Lipsa bonului fiscal atrage imposibilitatea restabilirii Cardului Cadou VENTO.

4.11. În cazul în care valoarea achiziției făcute depășește valoarea Cardului Cadou VENTO, diferența de preț se va putea achita prin modalitățile de plată numerar sau card bancar.

4.12. Posesorii Cardului Cadou VENTO pot obține informații despre soldul cardului contactând Organizatorul la numerele de telefon 079 112 113 și furnizând codul de identificare unic al cardului sau direct în magazinele Organizatorului.

4.13. Cumpărătorul confirmă că este conștient și de acord cu faptul că, potrivit condițiilor, Cardul procurat nu poate fi restituit, poate fi valorificat doar în interiorul termenului de valabilitate, iar banii achitați nu se rambursează, costul cardului este transmis cu titlu de arvună.

4.14. Organizatorul nu poartă nici o răspundere pentru utilizarea ulterioară a Cardului Cadou VENTO, inclusiv pentru incapacitatea Cumpărătorului să-l utilizeze din orice motive inclusiv pierderea sau expirarea termenului de valabilitate stabilit în pct. 4.3.

SECŢIUNEA 5. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

5.1. Legea aplicabilă este legea Republicii Moldova.

5.2. Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti moldovenești competente.

SECŢIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prin participarea la acest campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participantului.

6.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile organizatorului.

6.3. Prin participarea la această Campanie, Cumpărătorii sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

6.4. Pentru obținerea notificărilor privind Campania desfășurată, participantul poate instala gratuit pe dispozitivul mobil aplicația VENTO.

6.5. Pentru informaţii suplimentare, clienții se pot adresa personalului din magazinele stațiilor VENTO.

 

 

Organizator VENTO RETAIL SRL

 

Găsiți Voucherele în următoarele stații Vento(* în limita stocului disponibil):

SAC-1 mun. Chișinău, str. N. Testimiţeanu, 9/1
SAC-2 mun. Chișinău, str. Deleanu, 6
SAC-3 mun. Chişinău, str. Grădina Botanică, 4/1
SAC-4 mun. Chișinău, str. Petricani, 3
SAC-5 mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Bucovinei
SAC-7 mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 21/3
SAC-8 mun. Chișinău, or. Sîngera, șos. Chișinău – Tighina, 2/1
SAC-9 mun. Chișinău, șos Hîncești, 242
SAC-10 mun. Chisinău, str. Calea Ieșilor, 77
SAC-11 mun. Chişinău, str. Băcioii Noi, 30
SAC-12 mun. Chișinău, s. Colonița
SAC-13 mun. Chișinău, str. Spicului, 1
SAC-14 mun. Chișinău, str. Costiujeni, 86B
SAC-16 r-nul Criuleni, s. Ratuș
SAC-17 mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 32
SAC-20 mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, 8/4
SAC-22 r-nul Hîncești, s. Cărpineni
SAC-23 r-nul. Hîncești, com. Leușeni

SAC-24 or. Strășeni, str. Orheiului, 7B
SAC-27 or. Nisporeni, str. Dacia, f/n
SAC-28 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 115
SAC-30 mun. Bălți, str. Sportivă, 1
SAC-31 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 24
SAC-32 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 1D
SAC-36 or. Briceni, str. Sportivă, 25
SAC-40 or. Fălești, str. Ungheniului, 1A
SAC-45 or. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, f/n
SAC-46 or. Soroca, str. Independenței, 27
SAC-47 or. Rezina, str. 27 August 1989, 74
SAC-48 or. Ocnița, str. Luceafărul, 1A
SAC-50 or. Edineț, str. Independenței, 1/1
SAC-51 or. Taraclia, str. Gării, 87/2
SAC-52 or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale, 103
SAC-53 r-nul Anenii Noi, s. Bulboaca
SAC-55 r-nul. Ungheni, s. Zagarancea
SAC-58 r-nul Comrat, s. Congaz
SAC-60 or. Cahul, str. Mihai Viteazul, 47/A
SAC-64 or. Dondușeni, str. Independenței, 2B
SAC-67 or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 1
SAC-71 or. Florești, str. Independenței, 55
SAC-72 or. Șoldănești, str. 31 August 1989, 24
SAC-73 or. Edineț, str. I. Gagarin, 74
SAC-74 or. Edinet, str. V. Roșca, 178/A
SAC-78 or. Glodeni, str. Gheorghe Asachi, 14
SAC-80 r-nul Hîncești, s. Bozieni